2. Generalforsamling 30. oktober 2023 kl. 17.00 i Frivilligcenter Fredensborg

I forbindelse med foreningens opløsning indkaldes til 2. generalforsamling med henblik på opløsning af foreningen. Stemmeberettiget er medlemmer af foreningen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beslutning om opløsning af foreningen
  3. Eventuelt