Videogalleri

Videogalleriet indeholder film fra foreningen Flygtningevenner Fredensborg, som stoppede sit virke pr. 31. december 2019. Integrationscaféen har valgt at inkludere disse videoer, da arbejdet i caféen er en forlængelse af Flygtningevenenrnes arbejde.