Indmeldelse i foreningen

Ønsker du at være et aktivt medlem af foreningen, så skal du have udstedt en børneattest for Integrationscafeen. Proceduren herfor er:

  1. Send mail til Integrationscafeen info@icafeen.dk med titlen Anmodning om medlemskab og
    angiv dit navn og dit cpr-nummer i teksten, eller mød op i vores åbningstid i frivilligcenteret og giv os disse informationer mundtligt.
  2. Dernæst sender Integrationscafeen en anmodning til politiet om børneattest på den oplyste person. Når vi har anmodet om en børneattest, så modtager du en e-boks meddelelse fra politiet om, at integrationscafeen har anmodet om en børneattest.
  3. Du skal give dit samtykke elektronisk ved at følge det tilhørende link i anmodningen. Du skal bekræfte anmodni gen inden 14 dage!
  4. Når politiet har behandlet anmodningen, så sendes børneattesten til Integrationscafeen, og vi sender efterfølgende børneattesten til dig, såfremt vi har din email.