Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes 20. juni 2022 kl. 19.00 i Frivilligcenteret, Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk. Dagsordenen fremgår af vedtægternes §5 stk.3. Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen og...